RENOVERINGS PROJEKT

Gode kræfter har udarbejdet et projekt med henblik på renovering af vor allesammens forsamlingshus. Projektet blev præsenteret i forbindelse med generalforsamlingen og handler om at løfte huset ud af fortiden og gøre det nutidig og moderne.

Vi kan se at måden huset bruges på ikke er i tråd med indretning og muligheder der er i dag, så for at gøre huset attraktivt også i fremtiden, trænger det til et gevaldigt løft. Dertil er vedlagte forbedringsforslag udarbejdet.

Finansieringen skal komme fra fonde, og dette arbejde er påbegyndt. I det vedhæftede har vi listet nogle væsentlige fonde vi søger, men vi søger naturligvis bredt hvor vi tænker der kan bidrages, ligesom beløbene kan variere fra det søgte til det opnåede.

Vi vil gerne påpege at intet er endeligt fastlagt, forslaget er at betragte som hovedlinjer for vores ønsker, men endelige placeringer af vægge osv ligger stadig åbent. Når vi har de første fonds svar tilbage, begynder arbejdet med udbudsmateriale. Dog er vi af nogle af fondene pålagt at lave bredt udbud hvilket betyder at vi ikke kan vælge håndværkerne helt så frit som et lokalsamfund normalt ville kunne forventes at gøre. Afhængig af hvor mange midler vi får ind tænkes der naturligvis også i delløsninger.

Som et led i fonds søgningen ligges også vægt på at lokalsamfundet støtter op om projektet, og derfor er en del af budgettet for renoveringen og ”frivillig arbejde”. Vi håber derfor at så mange som muligt vil give en hjælpende hånd i det omfang der bliver efterspurgt dette. Helt konkret vil der blive lavet arbejds pakker som man kan melde sig på til den tid – det kunne f.eks. være oprydning bagved scenen, nedbrydning af scene, nedbrydning af toiletter osv. Men alt dette vil blive meldt ud i god tid – primært som opslag på facebook, men også ved forsamlingshusets opslagstavle.

Har man spørgsmål eller gode ideer til projektet er man altid velkommen til at kontakte Anne Louise Molbo Levinsen som er projektleder på renoveringen. Hun kan kontaktes på tlf 20335767, mail: alevinsen@hotmail.com eller på Holmedal 84. 

Vi i bestyrelsen ser frem til et spændende år i forsamlingshuset.

Andelshavere vil få vedlagte præsentation ved udsendelse af girokort til kontingent, ellers kan den hentes på nedenstående link.

Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Voerladegård Forsamlingshus, Torsdag d. 28/3-19 kl. 19.00


Dagsorden ifølge vedtægterne,
alle er velkomne, men kun andelshavere har stemmeret, .
– forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 21/3-19.
Bestyrelsen vil ud over de normale punkter også fremlægge forslag til renoveringer i huset udarbejdet af en frivillig arbejdsgruppe.
Vel mødt

Hjemmeside nedbrud

Vi har haft et lille nedbrud på hjemmesiden, men alt skulle nu være tilbage på normalt – beklager hvis du har manglet informationer det sidste døgns tid.

Nye tider

Hjemmesiden er nu ved at være oppe, og vi arbejder videre med integration til vores facebook side, således at opslag om aktiviteter med videre  på hjemmesiden fremover automatisk kommer med på facebook.

Ny opvasker

Så er der installeret ny opvaskemaskine i køkkenet, meget passende op til fællesspisningen d. 14/11.

Tak til Ølbryggerlauget for slæbearbejdet med udbæring af den gamle (og diverse fra kælderen der kom ud i samme omgang).

Og en KÆMPE tak til Jan Sørensen for at træde til og få den tilsluttet lørdag eftermiddag.