Den gode idé

Hvad er den gode ide ?

Den gode ide, defineres af os, som et arrangement der rammer bredt, og kan tjene til oplysning, underholdning eller blot almen information, med det formål at samle egnens befolkning til en underholdende/spændende dag eller aften. Det kan være for børn eller voksne, det er ikke hovedsagen, målet er at bruge huset til så mange forskelligartede arrangementer som muligt.

Hvad kunne det være ?

 

  • Et spændende foredrag
  • Et arrangement der involverer byen
  • Loppemarked
  • Børnedisko
  • Indendørs sækkevæddeløb
  • Alle andre gode ideer hvor der rammes bredt for interesserede fra hele by og omegn

 

Hvordan gør jeg ?

Når du har den gode ide, kontakter du bestyrelsen, vi snakker så sammen og vurderer om det er noget vi kan /vil lægge lokaler til.

Hvis vi vælger at gå ind i arrangementet, vil det oftest være i tæt samspil med dig, for at få en sammenhæng i arrangementet.

Alt efter typen af arrangement, vil der måske skulle tages entre, sælges kaffe, øl og vand eller andet.

For at vi stiller huset til rådighed, og deltager i arrangementet, er det en forudsætning at det er et åbent arrangement, dvs. der skal være offentlig adgang.
Eventuelt overskud skal tilfalde forsamlingshuset. Det vil sige, hvis der tages entre til et arrangement og der er penge tilovers efter afregning med foredragsholder eller lignende, skal beløbet tilfalde husets kasse.

Vi har ikke mulighed for at støtte med andet end huset og vores deltagelse, men vi kan sammen evt. søge tilskud / garanti hos kommune eller andre relevante

Hvis arrangementet afholdes af forretningsdrivende, vil det som udgangspunkt ikke kunne komme ind under “Den gode ide”. Alternativet er så at leje huset på almindelige vilkår. Her er det altid en god ide at spørge os.