Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Voerladegård Forsamlingshus, Torsdag d. 28/3-19 kl. 19.00


Dagsorden ifølge vedtægterne,
alle er velkomne, men kun andelshavere har stemmeret, .
– forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 21/3-19.
Bestyrelsen vil ud over de normale punkter også fremlægge forslag til renoveringer i huset udarbejdet af en frivillig arbejdsgruppe.
Vel mødt