Rabat ordning for medlemmer af forsamlingshuset.

RABATORDNING – Som nyt har vi indgået aftale med Flügger farver om rabat til husets medlemmer, ved køb hos Flügger farver i Skanderborg angives medlemsskab af forsamlingshuset, og man opnår derved 20% rabat
(kan ikke kombineres med andre rabatter).

Det vil udover den kontante belønning til den enkelte OGSÅ udløse 5% af beløbet til støtte for forsamlingshuset, så en oplagt
mulighed for at spare lidt, samtidig med at der bidrages gratis til huset.

vi håber i tager godt imod tiltaget.

Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Voerladegård Forsamlingshus, Torsdag d. 28/3-19 kl. 19.00


Dagsorden ifølge vedtægterne,
alle er velkomne, men kun andelshavere har stemmeret, .
– forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 21/3-19.
Bestyrelsen vil ud over de normale punkter også fremlægge forslag til renoveringer i huset udarbejdet af en frivillig arbejdsgruppe.
Vel mødt

Hjemmeside nedbrud

Vi har haft et lille nedbrud på hjemmesiden, men alt skulle nu være tilbage på normalt – beklager hvis du har manglet informationer det sidste døgns tid.

Nye tider

Hjemmesiden er nu ved at være oppe, og vi arbejder videre med integration til vores facebook side, således at opslag om aktiviteter med videre  på hjemmesiden fremover automatisk kommer med på facebook.

Ny opvasker

Så er der installeret ny opvaskemaskine i køkkenet, meget passende op til fællesspisningen d. 14/11.

Tak til Ølbryggerlauget for slæbearbejdet med udbæring af den gamle (og diverse fra kælderen der kom ud i samme omgang).

Og en KÆMPE tak til Jan Sørensen for at træde til og få den tilsluttet lørdag eftermiddag.

 

Ny hjemmeside

Vi arbejder på højtryk med at skabe en opdateret hjemmeside, så hvis der er noget du ikke finder, så ring eller skriv til os.