RENOVERINGS PROJEKT

Gode kræfter har udarbejdet et projekt med henblik på renovering af vor allesammens forsamlingshus. Projektet blev præsenteret i forbindelse med generalforsamlingen og handler om at løfte huset ud af fortiden og gøre det nutidig og moderne.

Vi kan se at måden huset bruges på ikke er i tråd med indretning og muligheder der er i dag, så for at gøre huset attraktivt også i fremtiden, trænger det til et gevaldigt løft. Dertil er vedlagte forbedringsforslag udarbejdet.

Finansieringen skal komme fra fonde, og dette arbejde er påbegyndt. I det vedhæftede har vi listet nogle væsentlige fonde vi søger, men vi søger naturligvis bredt hvor vi tænker der kan bidrages, ligesom beløbene kan variere fra det søgte til det opnåede.

Vi vil gerne påpege at intet er endeligt fastlagt, forslaget er at betragte som hovedlinjer for vores ønsker, men endelige placeringer af vægge osv ligger stadig åbent. Når vi har de første fonds svar tilbage, begynder arbejdet med udbudsmateriale. Dog er vi af nogle af fondene pålagt at lave bredt udbud hvilket betyder at vi ikke kan vælge håndværkerne helt så frit som et lokalsamfund normalt ville kunne forventes at gøre. Afhængig af hvor mange midler vi får ind tænkes der naturligvis også i delløsninger.

Som et led i fonds søgningen ligges også vægt på at lokalsamfundet støtter op om projektet, og derfor er en del af budgettet for renoveringen og ”frivillig arbejde”. Vi håber derfor at så mange som muligt vil give en hjælpende hånd i det omfang der bliver efterspurgt dette. Helt konkret vil der blive lavet arbejds pakker som man kan melde sig på til den tid – det kunne f.eks. være oprydning bagved scenen, nedbrydning af scene, nedbrydning af toiletter osv. Men alt dette vil blive meldt ud i god tid – primært som opslag på facebook, men også ved forsamlingshusets opslagstavle.

Har man spørgsmål eller gode ideer til projektet er man altid velkommen til at kontakte Anne Louise Levinsen som er projektleder på renoveringen. Hun kan kontaktes på tlf 20335767, mail: alevinsen@hotmail.com eller på Holmedal 84. 

Vi i bestyrelsen ser frem til et spændende år i forsamlingshuset.

Andelshavere vil få vedlagte præsentation ved udsendelse af girokort til kontingent, ellers kan den hentes på nedenstående link.

Rabat ordning for medlemmer af forsamlingshuset.

RABATORDNING – Som nyt har vi indgået aftale med Flügger farver om rabat til husets medlemmer, ved køb hos Flügger farver i Skanderborg angives medlemsskab af forsamlingshuset, og man opnår derved 20% rabat
(kan ikke kombineres med andre rabatter).

Det vil udover den kontante belønning til den enkelte OGSÅ udløse 5% af beløbet til støtte for forsamlingshuset, så en oplagt
mulighed for at spare lidt, samtidig med at der bidrages gratis til huset.

vi håber i tager godt imod tiltaget.

Generalforsamling

Torsdag den 24. september 2020 kl. 19.30-21.00
Forsamlingshuset, Voerladegaard


Dagsorden til generalforsamlingen:

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Formandens beretning / herunder godkendelse
4.a – Bestyrelsens forslag
4.b – Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet)
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
6. Staus på renoveringsprojekt 2020
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor
9. Evt.

Generalforsamling dækker også en opdatering fra Anne Louise Levinsen angående renoveringen af forsamlingshuset i 2020.

Har du lyst at give et nap med i bestyrelsen i Forsamlingshuset. Det er hyggeligt og vi holder max. 5-6 møder om året. Kom og støt op om det frivillige bestyrelsesliv i landsbyen.

Vel mødt. 

Renoveringsprojekt opdatering.

Af Anne Louise
RENOVERING AF FORSAMLINGSHUSET😀😀Jeg har (sammen med mine børn) delt et brev ud til alle hustande fra Hem til starten af Voervadsbro her i løbet af ugen, hvor jeg efterspørger donationer til renovering af forsamlingshuset. Jeg vedhæfter også brevet her, til de husstande jeg ikke er nået ud til, eller de personer der bor længere væk, men som alligevel gerne vil være med til at støtte et rigtig godt projekt🤞. Dette projekts formål er, hvis vi får alle midler ind, at få råd til følgende (listet i prioriteret rækkefølge):

 • Nyt eternittag samt fjernelse af den gamle skorsten
 • Kørestolsrampe til hoveddøren.
 • Fjernet scenen og forlænget gulv, lofter, el samt malet i store sal.
 • Nye vinduer/terrassedøre i store sal – med udsigt over markerne mod syd.
 • Stor hævet træterrasse ud fra store sal mod vest.
 • Renoveret toiletterne så de er langt mere indbydende.

Vi håber at kunne samle 500.000 kr ind fra lokalsamfundet i form af :

 • Kontante donationer
 • Materialer
 • Arbejdskraft (vurderet til en værdi af ca. 200 kr/time)

Kontante donationer kan sendes via Mobile Pay 10915 eller bankkonto reg 6191 konto 9041936898. Arbejskraft eller donation i form af materialer kan sendes til min mail alevinsen@hotmail.com. Læs mere i brevet der er vedhæftet her.Til info har vi på nuværende meget tidlige tidspunkt modtaget🥰 :

 • tilsagn på 71 timer arbejdskraft
 • kontant 12.500 kr

Så nu ruller snebolden 😃- vil DU være med til at gøre noget fantastisk for byen, så støt dette gode formål med det samme 😍

Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Voerladegård Forsamlingshus, Torsdag d. 28/3-19 kl. 19.00


Dagsorden ifølge vedtægterne,
alle er velkomne, men kun andelshavere har stemmeret, .
– forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 21/3-19.
Bestyrelsen vil ud over de normale punkter også fremlægge forslag til renoveringer i huset udarbejdet af en frivillig arbejdsgruppe.
Vel mødt

Hjemmeside nedbrud

Vi har haft et lille nedbrud på hjemmesiden, men alt skulle nu være tilbage på normalt – beklager hvis du har manglet informationer det sidste døgns tid.

Nye tider

Hjemmesiden er nu ved at være oppe, og vi arbejder videre med integration til vores facebook side, således at opslag om aktiviteter med videre  på hjemmesiden fremover automatisk kommer med på facebook.

Ny opvasker

Så er der installeret ny opvaskemaskine i køkkenet, meget passende op til fællesspisningen d. 14/11.

Tak til Ølbryggerlauget for slæbearbejdet med udbæring af den gamle (og diverse fra kælderen der kom ud i samme omgang).

Og en KÆMPE tak til Jan Sørensen for at træde til og få den tilsluttet lørdag eftermiddag.