RENOVERINGS PROJEKT

Gode kræfter har udarbejdet et projekt med henblik på renovering af vor allesammens forsamlingshus. Projektet blev præsenteret i forbindelse med generalforsamlingen og handler om at løfte huset ud af fortiden og gøre det nutidig og moderne.

Vi kan se at måden huset bruges på ikke er i tråd med indretning og muligheder der er i dag, så for at gøre huset attraktivt også i fremtiden, trænger det til et gevaldigt løft. Dertil er vedlagte forbedringsforslag udarbejdet.

Finansieringen skal komme fra fonde, og dette arbejde er påbegyndt. I det vedhæftede har vi listet nogle væsentlige fonde vi søger, men vi søger naturligvis bredt hvor vi tænker der kan bidrages, ligesom beløbene kan variere fra det søgte til det opnåede.

Vi vil gerne påpege at intet er endeligt fastlagt, forslaget er at betragte som hovedlinjer for vores ønsker, men endelige placeringer af vægge osv ligger stadig åbent. Når vi har de første fonds svar tilbage, begynder arbejdet med udbudsmateriale. Dog er vi af nogle af fondene pålagt at lave bredt udbud hvilket betyder at vi ikke kan vælge håndværkerne helt så frit som et lokalsamfund normalt ville kunne forventes at gøre. Afhængig af hvor mange midler vi får ind tænkes der naturligvis også i delløsninger.

Som et led i fonds søgningen ligges også vægt på at lokalsamfundet støtter op om projektet, og derfor er en del af budgettet for renoveringen og ”frivillig arbejde”. Vi håber derfor at så mange som muligt vil give en hjælpende hånd i det omfang der bliver efterspurgt dette. Helt konkret vil der blive lavet arbejds pakker som man kan melde sig på til den tid – det kunne f.eks. være oprydning bagved scenen, nedbrydning af scene, nedbrydning af toiletter osv. Men alt dette vil blive meldt ud i god tid – primært som opslag på facebook, men også ved forsamlingshusets opslagstavle.

Har man spørgsmål eller gode ideer til projektet er man altid velkommen til at kontakte Anne Louise Levinsen som er projektleder på renoveringen. Hun kan kontaktes på tlf 20335767, mail: alevinsen@hotmail.com eller på Holmedal 84. 

Vi i bestyrelsen ser frem til et spændende år i forsamlingshuset.

Andelshavere vil få vedlagte præsentation ved udsendelse af girokort til kontingent, ellers kan den hentes på nedenstående link.